Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Alcochem Steel besteedt aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen van de informatie kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Alcochem Steel sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of daarvan verkregen informatie of die het gevolg is van de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

De auteursrechten en portretrechten van deze site en de daarin opgenomen foto’s behoren toe aan Alcochem Steel of aan derden van wie Alcochem Steel een licentie heeft verkregen.

Niets uit deze site mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Alcochem Steel.